Sản phẩm lên kệ tại Ch. Thực phẩm xanh hữu cơ

Sản phẩm lên kệ tại Ch. Thực phẩm xanh hữu cơ

Sản phẩm lên kệ tại Ch. Thực phẩm xanh hữu cơ

Sản phẩm lên kệ tại Ch. Thực phẩm xanh hữu cơ

Với mong muốn cung cấp sản phẩm đến tận tay cho người tiêu dùng, Công ty TNHH Tâm Thủy Bắc Giang luôn nỗ lực mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh. Hiện tại các sản phẩm của công ty đã có mặt tại Cửa hàng Thực phẩm hữu cơ Xanh số 178, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Một số hình ảnh về sản phẩm của công ty tại Cửa hàng Thực phẩm hữu cơ Xanh.