Mì gạo quê

Mì gạo quê

Mì gạo quê

 

Mì gạo quê

 

•   từ gạquê nguyêchấtkhônttrắngưhươngđánbóng

•   Sợmì daigiònvị tvà đậđà

•   đựnmì làtừ nhựnguyêsinhcó thể tásử dụnđể dựnđồ khô khác

•   Đnlượn1,000gvà 400gr

 

(Xeclihướndẫtásử dụntúi)

Sản phẩm cùng danh mục

Mì gạo quê

Mì gạo quê

Mì gạo quê Làm từ gạo quê nguyên chất, không tẩy trắng, ướp hương, đánh b...