Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Gửi lời nhắn cho chúng tôi

Thông tin công ty.

Địa chỉ:

số nhà LK9-3, đường Nguyễn Bính, khu đô thị Bách Việt Lake Garden, Phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại:

097.68.999.84.

Email:

Email: thangnt.bg@gmail.com